0032(9)3551210 info@adfibodem.be

Disclaimer

Deze e-mail is strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de geadresseerde. Indien u de geadresseerde niet bent, gelieve ons hiervan onmiddellijk te verwittigen en het bericht meteen te verwijderen zonder het te lezen. Deze e-mail mag noch gekopieerd noch verspreid worden onder derden. De inhoud van deze e-mail is niet wettelijk bindend, tenzij bevestigd per brief. Hoewel deze e-mail en eventuele bijlagen verondersteld worden vrij van virussen te zijn, kan dit niet gegarandeerd worden. Wij kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die hieruit zou kunnen volgen.

The information contained in this e-mail message is strictly confidential and intended only for the individual or entity to whom it is adressed. If you are not the intended addressee of this message, please notify us immediately and delete the message without reading it. It is strictly prohibited to copy the message or disclose the contents of this e-mail to any other person without our consent. The content of this e-mail is not legally binding unless confirmed by letter. Although this e-mail and attachments are believed to be free of viruses, this cannot be guaranteed and we cannot accept responsibility for any resulting damages.